Rekommenderade priser för Allmogefår

  

Rekommenderade priser, senast uppdaterad 1:a mars 2017. 

 

 

Genbanksdjur

med moms

 Genbanksdjur

utan moms

 M3/-fri Genbanksdjur

med moms

 M3/-fri Genbanksdjur

utan moms

Tacklamm 

 1 750 kr

 1 400 kr

 2 000 kr

 1 600 kr

Bagglamm

 1 375 kr

 1 100 kr

 1 625 kr

 1 300 kr

Vuxen tacka

2 000 kr

 1 600 kr

 2 500 kr

2 000 kr

Vuxen bagge

 1 375 kr

 1 100 kr

 1 625 kr

 1 300 kr