fsa logoFöreningen Svenska Allmogefår

Föreningens historia

 
Som nuvarande ordförande i föreningen har jag , Anita Johansson Ullberg, förmånen att ha hand om pärmar efter förra ordförande Eva Davidson som har sparat många intressanta breväxlingar och dokument om vad som hänt och när sedan föreningen bildades 1995. Vid en sammankomst på Julita Gård lördagen den 29 juli 1995 beslöt de närvarande, ca 25 personer med specialintresse för svenska får av gammal sort, att bilda förening, Föreningen hade då c:a 20 medlemmar, 2012 har föreningen över 900 medlemmar.
/Anita Johansson Ullberg, 2013-03-29 

Den första styrelsen bestod av:

Ordförande: 
Else-Marie Strese

Kassör: 
Agne Andersson

Styrelseledamöter för 2 år:
Eva Davidsson
Kurt-Lennart Karlsson

Styrelseledamot för 1 år:
Britt Norlin
Suppleanter:
Jan Englund
Ditte Werner

Övriga funktionärer blev:
Revisorer: Bengt Sonesson och Henry Jansson, revisorssuppleant Ronny Olsson.
Valberedning: Magnhild Umaerus , Roger Strömborg och Mikael André.

Flera av dessa personer har fortfarande besättningar som är anslutna till genbanken. 1997 startades arbetet med genbanken, på den tiden höll Louise Lindqvist (nu mera Westerberg) i alla genbanker med maskinskrivna listor. 2007 började genbanksansvariga att mata in alla kända får i föreningens dataprogram som är en del av Elitlamm programmet. Genbanksarbete är den största delen av föreningens arbete.