fsa logoFöreninge Svenska Allmogefår

Föreningen

Föreningen Svenska Allmogefår är en ideell förening som har som målsättning att bevara de olika raserna av svenska allmogefår, samt att främja kontakten mellan olika allmogefårägare i Sverige. Föreningens verksamhet bygger på medlemmarnas ideella arbete och finansieras med hjälp av medlemsavgifter, samt EU-medel erhållna via Jordbruksverket.

 

Föreningen bildades 1995 och de första genbankerna startades två år senare. Den är rikstäckande, med medlemmar från södra Skåne till norra Lappland. Medlemsantalet har sedan starten ökat stadigt, och 2017 hade föreningen drygt 1100 medlemmar.

 

Föreningens bevarandearbete omfattar idag de tio olika raserna av allmogefår och detta sker genom ett ökande antal av levande genbanker och en sluten stambok. Allmogefåren ska bevaras med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för populationerna när det aktiva bevarandearbetet påbörjades. Föreningen har utsett genbanksansvariga för varje ras som ansvarar för stamboksföring och övrigt genbanksarbete. Avelsarbetet finns beskrivet i en avelsplan som är godkänd av Jordbruksverket.

 

Styrelsen består av sju ledamöter samt två suppleanter som väljs vid årsmötet. Valberedning på tre personer tar fram förslag på kandidater inför årsmötet. Bokföringen granskas av föreningens två revisorer. Runt om i landet finns lokalombud för att stödja olika lokala aktiviteter och en kontaktperson för frågor om allmogefår som hjälper till med råd vid val av allmogeras, till blivande genbanker. Föreningen har även en ullgrupp som träffas två gånger per år med olika teman för träffarna.

 

Medlemstidningen heter Allmogefåret och materialet i tidningen bygger på texter och bilder från medlemmarna som redigeras av en redaktion bestående av tre personer.

 

Årsmöten hålls på olika platser i landet varje år så att så många medlemmar som möjligt kan delta. Mötet pågår en helg under våren och i anslutning till detta hålls intressanta föreläsningar, utbildningar och gårdsbesök.

Här kan du läsa föreningens stadgar.

 

Föreningen är öppen för alla som vill stödja föreningens syften.

För allmänna frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.