fsa logoFöreningen Svenska Allmogefår

Genbank 

Vad innebär Genbanken?

Genbanken är basen i Föreningen Svenska Allmogefårs arbete för att bevara allmogefåren med sina unika gener. Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Ett kontrakt upprättas mellan fårägaren och föreningen för att säkerställa att avel och skötsel av fåren sker enligt föreningens avelsplan och målsättning. Genbanken är till för att garantera att varje allmogeras hålls fri från inkorsning av annan ras och avlas på ett sätt så rasen inte förändras. Endast lamm födda i registrerade genbanksbesättningar blir genbanksdjur. Så ansök om medlemskap och anslut dig som genbanksbesättning i god tid innan du får egna lamm i din besättning. 

Vad förväntas av en genbanksbesättning?

Varje år lämnar genbanksbesättningarna in en redovisning i form av en årsrapport där föregående års händelser i besättningen dokumenterats. Dessa uppgifter är mycket viktiga i föreningens bevarandearbete. Dessutom ska varje års inköp, födslar, dödsfall och försäljningar rapporteras och registreras i Elitlamms program. Genbanksbesättningar ska utfärda genbanksintyg på de får som säljs och informera köpare om genbankens funktion och betydelse. Besättningarna ska följa de avelsråd som genbanksansvarig eller avelsrådgivare ger.

Elitlamms registreringsprogram är det verktyg som används för att uppdatera stamboken/genbanken. Alla genbanksbesättningar ska vara anslutna, och själva registrera besättningens händelser. Kostnad hittar du på www.elitlamm.com.

Hur gör du för att ansluta dig?

Det är endast får med härstamning godkänd av föreningen som kan anslutas till genbanken. Genbanksintyg med föreningens logga visar att fåren är godkända, endast härstamningsintyg gäller inte. 

Du måste också vara medlem i Föreningen Svenska Allmogefår, samt ha ett SE-nummer (se Jordbruksverkets hemsida). När du registrerat dig som medlem och föreningen har fått din medlemsavgift, får du inloggningsuppgifter till hemsidan.

Ansökningsblanketter- för att ansluta dig till föreningens genbanksverksamhet- skriver du ut från hemsidan. Logga in och titta under Medlemssidorna/Ansluta till genbank. Där hittar du kontrakt och kontraktsinformation. Har du inte tillgång till internet och/eller skrivare kan du kontakta genbanksansvarig för din ras så hjälper de dig. Innan du skickar in ansökan, ska dina inköpta genbanksdjur finnas registrerade i ditt Elitlamm. Elitlamms support eller säljaren hjälper dig med detta. 

Snabbguide genbanksanslutning

  1. Bli medlem i Föreningen Svenska Allmogefår, på sidan Medlemskap https://allmogefar.se/medlemskap-1  

  2. Logga in som medlem på hemsidan och läs om genbanksanslutning på sidan
    Medlemsidan/Anslut till Genbank  https://allmogefar.se/medlemssidan-1/bli-genbank-2  

  3. Gå in på www.elitlamm.com och läs om elitlammsanslutning. 

  4. Vill du bli genbank, anslut dig till Elitlamm och skicka genbanks-ansökningshandlingar till genbanksansvarig, du hittar mejl adresser till vänster på denna sida eller längst ner om du använder mobil. Fler kontaktuppgifter finns på respektive ras sida.