Välkommen!

Du har nu kommit till Föreningen Svenska Allmogefårs officiella hemsida. Syftet med Föreningen Svenska Allmogefår är dels att bevara allmogefåren i sin mest oförädlade form med levande genbanker som bas och dels att främja kontakten mellan allmogefårägare i Sverige.

Som medlem stödjer du föreningens arbete att bevara dessa gamla svenska allmogefår.

Aktuellt för medlemmar, kräver inloggning!

Nu finns information om årets fototävling för medlemmar och om Transportbidrag för genbanker på våra medlems sidor.

Aktuellt! 

Årsmöte

Föreningen årsmöte avhölls i år på Nordens Ark i Hunnebostrand i Bohuslän. Under lördagen fick deltagarna lyssna på ett föredrag på temat foder och utfodring och det var oerhört intressanta och faktaspäckat. Det var Theo den Braver, foderrådgivare på Gård &  Djurhälsan som berättade och svarade på massor av frågor i ämnet. Vi fick också en presentation om Nordens Ark av Sandra Josefsson som berättade om verksamheten, dess historia och framtidsplaner, men också om de djur för vilka man bedriver uppförökningsarbete. 

 

amurtiger

Både lördagens föreläsningar och söndagens årsmöte hölls i konferenslokalen i direkt anslutning till amurtigrarnas hägn. Endast en glasruta skilde oss åt från dessa världens största kattdjur. 

Det formella årsmötet hölls under söndagförmidag. Efter mötet så var det tid över för ett besök i den trevliga djurparken med allt från stinkpaddor, hotade lantraser, skruvhornsgetter till amurtiger och leopard.

 

eu flaggaTransportbidrag 2018, utfall

Utfallet av utförda transporter med hjälp av 2018 års transportbidrag kan du läsa om på Medlemssidan / -Transportbidrag.

 

Annonser på hemsida och i tidning

Information om annonsering finns på sidan "Marknad". För att komma dit, klicka här.

Det är endast medlemmar, anslutna till genbank, som får annonsera genbanksregistrerade livdjur. Endast annonser som uppfyller de regler och krav som gäller för livdjursannonser på hemsidan kommer att publiceras. 

 

Varning

Det förkommer annonser i andra medier med deklarationen ”djuren säljs med härstamningsintyg från stamboken”. OBS! För anslutning till genbanken krävs Genbanksintyg och inte bara härstamningsintyg. Om du är tveksam kontakta alltid genbanksansvarig före inköp av genbanksdjur.
På sidan Livdjursannonser  hittar du annonser från våra genbanksansluta medlemmar.

Är du osäker, kontrollera med våra genbanksansvariga. Du hittar kontaktuppgifter för respektive ras på sidan Genbanker

 

 

 

Vykort-baggar-webb
Vykort-lamm-webb
Vykort-tackor-webb
vykort1