Välkommen!

Du har nu kommit till Föreningen Svenska Allmogefårs officiella hemsida. Syftet med Föreningen Svenska Allmogefår är dels att bevara allmogefåren i sin mest oförädlade form med levande genbanker som bas och dels att främja kontakten mellan allmogefårägare i Sverige.

Som medlem stödjer du föreningens arbete att bevara dessa gamla svenska allmogefår.

Aktuellt!

Inkomna motioner inför årsmötet 2018

Nu finns inkomna motioner till årest årsmöte upplagde på medlemsidan. (endast för medlemmar).

Logga in för att läsa/laddaner.

Styrelsen önskar välkomna alla medlemmar till årsmöte helgen 24-25 februari 2018.

I år hålls årsmötet på Vallby Friluftsmuseum i Västerås. Till årsmöteshandlingarna krävs ingen anmälan men för lunchen och middagen är det viktigt att anmäla sig senast 4/2 2018. Boende bokas av deltagarna själva. Logga in och läs mer om årsmötet på medlemssidan. 

 

Ny information om Allmogefår från Jordbruksverket och EU

Jordbruksverket har med EU-finansiering tagit fram ny information och reglering avseende allmogefår och bevarandearbete. Om du är medlem, läs mer om detta under "Medlemssidan" och "PR". För att komma dit, klicka här.

Årets Allmogefårkalender 2018

Extra exemplar kan beställas direkt från tryckeriet, via denna länk Lidbergs shopp.

Påminnelse om nya "Rekommenderade priser"

Det börjar snart bli dags att sälja livdjur och då gäller det att komma ihåg att vi har nya rekommenderade priser. Under Marknad/Fårmarknaden hittar du på sidan "Rekommenderade priser" en tabell med de rekommendationer som nu gäller. 

Annonser på hemsida och i tidning

Tänk på att följa de regler och instruktioner som gäller för annonsering av egna livdjur på hemsidan. Det är endast medlemmar, anslutna till genbank, som får annonsera genbanksregistrerade livdjur. Dessutom måste reglerna för annonsering följas. Vänligen notera att ENDAST annonser som fullt ut uppfyller de regler och krav som gäller för livdjursannonser på hemsidan kommer att komma med i tidningen. 

Information från årsmötet 2017 i Helsingborg

Det var ett litet men engagerat gäng som mötte upp till årsmöte i år. Helsingborg bjöd initialt på vackert, nästan vårliknande väder. Efterhand blev det mera grått och trist. Bättre gick det med själva årsmötet. Vi höll både tempo och humör uppe, hela helgen.

 

På lördagen besökte vi Fredriksdals friluftsmuseum och fick en guidad tur av stallpersonalen. Vi fick se deras allmogeraser. Alltifrån värmlandsfår, göingegetter som samma dag hade fått killingar, kor, hästar och linderödssvin. I bilen tillbaka till festvåningarna där vi höll mötet luktade det så mycket get att det inte var såeciellt svårt att räkna ut var vi hade spenderat det mesta av tiden.

 

Lördag eftermiddag besökte Karin Lindqvist Frisk och höll ett mycket intressant och lärorikt föredrag om fårpengen. Vi fick en god inblick i vilka ytterligare krav som ställs på fårhållningen för att fårpeng ska utgå. Speciellt värdefullt var det att få höra om skälen och motiven bakom dessa krav - och vilka fördelar det medför i djurhållningen.

 

Söndag förmiddag ägnades åt själva årsmötet. En hel del var ju, som alltid, formalia. Det kändes emellertid som vi också fick möjlighet att ha en hel del intressanta diskussioner, bland annat i samband med att viktiga frågor diskuterades. Vi fattade också en hel del viktiga beslut, t ex om ändrade regler för medlemsavgifter för nya medlemmar som ansluter sent på året, en uppdatering av föreningens rekommendation avseende försäljning av livdjur och så fick vi en ny ordförande. Om allt detta och lite till kommer du att kunna läsa mer på Medlemssidan.

Varning

Det förkommer annonser i andra medier ”djuren säljs med härstamningsintyg från stamboken”. OBS! För anslutning till genbanken krävs Genbanksintyg och inte bara härstamningsintyg. Om du är tveksam kontakta alltid genbanksansvarig före inköp av genbanksdjur.
På sidan Livdjursannonser  hittar du annonser från våra genbanksansluta medlemmar.

Årsmötesprotokollet 2017

Oavsett om man deltog i årmötet i Helsingborg tidigare i år eller ej, så kan det vara intressant att ta en titt på vad som tilldrog sig under årsmötet, vilka beslut som fattades, o s v. Protokollet finns på "Medlemssidan", under "Styrelsen & Föreningen" och "Verksamhetsdokument". Där återfinner du även andra dokument som behandlar beslut kring och inriktning på verksamheten i föreningen.

 

Protokoll från löpande ordinarie styrelsemöten planerar styrelsen inte att lägga upp på hemsidan. Däremot har medlemmar uttryckt önskemål om att få en kortfattad uppdatering från möten som inneburit att viktiga beslut fattats eller på annat sätt behandlat intressant eller viktiga frågor. Denna information hitta du i tidningen. Vill du snabbt komma till senaste årsmötesprotokollet kan du däremot klicka här

Annonsering

Information om annonsering finns på sidan "Marknad". För att komma dit, klicka här

 

Vykort-baggar-webb
Vykort-lamm-webb
Vykort-tackor-webb
vykort1