Ansökan om medlemskap

Här fyller du i kontaktuppgifter för att ansöka om medlemskap i Föreningen Svenska Allmogefår. När du fyllt i och skickat in formuläret nedan får du en bekräftelse via mejl som förutom lite mer information innehåller de uppgifter du skickat in. Dubbelkontrollera att uppgifterna är riktiga. Om något blivit fel eller du har ytterligare frågor om medlemskap, kontakta medlemsansvarig. 

 

OBS! Om du inte får någon bekräftelse, så har vi inte fått rätt mejladress, fyll då i formuläret igen med rätt uppgifter och skicka in det ännu en gång.

 

Medlemsansvarig: 

Bo Runnberg 
Ängsbacka 3308 
273 98  Smedstorp 
Tel. 072-449 02 66

E-post  medlem@allmogefar.se  

Fyll i och skicka in ansökan om medlemskap.

Förnamn:*
Efternamn:*
Eventuella familjemedlemmar, För- och Efternamn:

Medlemsavgiften är 275 kr ordinarie medlem, 50 kr familjemedlem,
sätta in summan på PG 28 78 01-5.

Datum för inbetalning av medlemsavgiften:*
Eventuellt företag:
Gatuadress:*
Postnummer:*
Postort:*
Din E-postadress:*
Ange en E-posten som är fungerande och bevakas regelbundet.

Om formuläret inte accepterar din E-post läs längst ner på sidan.

Telefon (1):*
Telefon (2):
Vilken ras:*
MV status:
SE nummer:
Övriga upplysningar:
Jag är medveten om att föreningen hanterar mina personuppgifter enligt informationen till höger. (GDPR text):*
Jag har förstått att medlemskap inte innebär att jag automatiskt blir en genbank. För att bli godkänd som genbank måste jag ansluta mig till Elitlamm samt fylla i och skicka in en separat ansökan till FSA:s genbanbanksansvarige.*

Läs mer om vad det innebär att vara genbank och hur man ansluter sig till genbank.

Om formuläret inte accepterar din e-postadress så kan du ange medlem@allmogefar.se i fältet "Din E-post" och skriva in din egna E-post i rutan övriga upplysningar.

Alternativt kan du skicka ett mejl till medlem@allmogefar.se med motsvarande uppgifter som du annars skulle angett i formuläret.

 

Hantering av Person Uppgifter

(GDPR text)

 

Komplett information om 

Hur Föreningen Svenska Allmogefår hanterar personlig information

 

En kortare sammanfattning

Som medlem i Föreningen Svenska Allmogefår kommer du finnas registrerad i föreningens medlemsregister. Medlemsregistret finns lagrat i en databas för att underlätta hantering och för att kunna skicka ut betalningsavier, medlemstidningen och annan information till föreningens medlemmar. Registret används även för att söka fårkontakter och i vårt samarbete med Fårhälsovården rörande Maedivisnaprogrammet. Utdrag av medlemsregistret kan komma att publiceras i medlemstidningen.

Genom att ansöka om medlemskap i Föreningen Svenska Allmogefår och betala medlemsavgiften är du medveten om att dina personuppgifter finns lagrade i databasen och att föreningen använder uppgifterna så som här beskrivet.

Enligt GDPR har du rätt att gratis, 1 gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan som du själv skrivit under få besked om vilka personuppgifter som finns om dig och hur de använts. Du har också enligt samma lag rätt att begära rättelse i fråga om dina personuppgifter.