Sammanfattning av föreningens genbanksseminarier
under 2016 till 2018

 

 

eu flagga

 

 

Som det tidigare har berättats om i tidningen så har genbanksansvariga haft 3 träffar mellan 2016 och 2018. Föreningens genbankssamordnare gör ett otroligt bra jobb. Allt arbete sker ideellt. De lägger ner väldigt mycket tid. Vi eftersträvar att arbeta på ett enhetligt och effektivt sätt. På så sätt kan vi lägga mer tid på att arbeta med utvärdering och avelsrådgivning så att bevarandearbetet blir effektivare. 


Med stöd från jordbruksverket har vi haft möjlighet att träffas, diskutera arbetet, få utbildning och även analysera och utvärdera vårt arbetssätt. Detta har resulterat i olika dokument till exempel en handbok för genbanksansvariga och uppdatering av årsrapportens layout.


Vi märkte att det blev allt svårare att ge nya genbankssamordnare den information som behövs för att de ska kunna sätta sig in i arbete och känner sig trygga. Som ett stöd till nya genbankssamordnare har vi därför tagit fram en handbok. Handboken har arbetats fram under våra seminarier och första versionen är klart. Vi strävar alltid efter att lära oss mer och bli bättre, så handboken kommer fortsättningsvis att uppdateras kontinuerligt.


Vi har lämnat en ny version av årsrapporten (framtagen under det senaste seminariet i september) till Elitlamm och har förhoppning att den nya versionen ska finnas med i Elitlamm fr o m januari, men vi har inte fått detta bekräftat av Elitlamm ännu.


Så om du tycker de genbanksansvarigas arbete verkar vara intressant få du gärna hör av er till mig eller Jirka. Vi kan utöver en personlig utbildning nu även erbjuda handboken. Vi har behov av hjälp i flera raser, så hör gärna av er.


Vi hoppas på att jordbruksverket kan hjälpa till att finansiera flera träffar kommande år.


Diane Dahlberg, genbanksansvarig Roslagsfår och vice ordförande. Genbank 194