Test

In the form below there is three “Singel choice” marked with XXX (sorry for the swedish) it works ok in a normal browser and also with an iPhone with an old, not update iOS.

 

But it doesn’t work “when using a new iPhone. When you select the second choice, the first is unchecked by itself.

 

 

Fyll i och skicka in ansökan om medlemskap.

Datum för inbetalning av medlemsavgiften:*
Förnamn:*
Efternamn:*
Eventuella familjemedlemmar, För och Efternamn:
Eventueltföretag:
Gatuadress:*
Postnummer:*
Postadress:*
Din E-post adress:*

Om formuläret inte accepterar din E-post läs längst ner på sidan.

XXX Den angivna E-posten är fungerande och bevakas regelbundet.
Telefon (1):*
Telefon (2):
Vilken ras:*
MV status:
SE nummer:
Övriga upplysningar:
XXX Jag är medveten om att föreningen hanterar mina personuppgifter enligt informationen till höger. (GDPR text):*
XXX Jag har förstått att medlemskap inte innebär att jag automatiskt blir en genbank. För att bli godkänd som genbank måste jag fylla i och skicka in en separat ansökan. *

Läs mer om vad det innebär att vara genbank och hur man ansluter sig till genbank.

 

Årsrapportering 

Som genbank är du skyldig att årligen rapportera in händelser i din genbank. Det gör du genom att fylla i uppgifter om dina genbanksdjur i Elitlamm. I vissa fall behöver du dessutom komplettra med en del andras uppgifter.

Intygande av årsrapportens riktighet

På formulärsidan får du hjälp att kontrollera, att de uppgifter som måste vara med kommit in på rätt sätt och kan komplettera med en del ytterligare uppgifter om det behövs. Slutligen intygar du att allt är korrekt.

 

Länk till formulärsidan: Intygande av årsrapportens riktighet

 

(du måste vara inloggad för att länken ska fungera) 

 

Tips

I Elitlamm ska du förutom uppgifter om lammning mm. även fylla i en del "Genbanks specifika" uppgifter. Detta gör du under menypunkten

  • Djurregistret/Genbank FSA
    för Elitlamm Avel & Produktion 

  • Genbank
    För Elitlamm AvelMini   

Du hittar information om hur du fyller i de olika uppgifterna i Eltilamm på deras hjälpsidor "Lammcentrum

 

 

 

Sammanfattning av föreningens genbanksseminarier
under 2016 till 2018

 

 

eu flagga

 

 

Som det tidigare har berättats om i tidningen så har genbanksansvariga haft 3 träffar mellan 2016 och 2018. Föreningens genbankssamordnare gör ett otroligt bra jobb. Allt arbete sker ideellt. De lägger ner väldigt mycket tid. Vi eftersträvar att arbeta på ett enhetligt och effektivt sätt. På så sätt kan vi lägga mer tid på att arbeta med utvärdering och avelsrådgivning så att bevarandearbetet blir effektivare. 


Med stöd från jordbruksverket har vi haft möjlighet att träffas, diskutera arbetet, få utbildning och även analysera och utvärdera vårt arbetssätt. Detta har resulterat i olika dokument till exempel en handbok för genbanksansvariga och uppdatering av årsrapportens layout.


Vi märkte att det blev allt svårare att ge nya genbankssamordnare den information som behövs för att de ska kunna sätta sig in i arbete och känner sig trygga. Som ett stöd till nya genbankssamordnare har vi därför tagit fram en handbok. Handboken har arbetats fram under våra seminarier och första versionen är klart. Vi strävar alltid efter att lära oss mer och bli bättre, så handboken kommer fortsättningsvis att uppdateras kontinuerligt.


Vi har lämnat en ny version av årsrapporten (framtagen under det senaste seminariet i september) till Elitlamm och har förhoppning att den nya versionen ska finnas med i Elitlamm fr o m januari, men vi har inte fått detta bekräftat av Elitlamm ännu.


Så om du tycker de genbanksansvarigas arbete verkar vara intressant få du gärna hör av er till mig eller Jirka. Vi kan utöver en personlig utbildning nu även erbjuda handboken. Vi har behov av hjälp i flera raser, så hör gärna av er.


Vi hoppas på att jordbruksverket kan hjälpa till att finansiera flera träffar kommande år.


Diane Dahlberg, genbanksansvarig Roslagsfår och vice ordförande. Genbank 194

 

Transportbidrag 2020, ansökan om bidrag

eu flagga

 

Transportbidragen finansieras i huvudsak med bidrag från Jordbruksverket och EU.

 

 

Transportansvarig

Peter Larsson
Svartrå, Stenbroåsen 605
311 61 Ullared
Tel: 070-826 28 27
lpeterlarsson@live.se 

 

 

Fr o m 1 juli kan du använda nedanstående formulär för att ansöka om transportbidrag. Vi vill påminna om att FSA inte kan garantera att alla får bidrag samt att möjligheten för att betala ut transportbidrag påverkas av antalet sökanden.

(men i fjol fick samtliga sökande bidrag så chanserna är goda)

Vidare är det viktigt att du - innan du gör din ansökan - rådgör med genbanksansvarig för din ras. Det är genbanksansvarig som avgöra vilka djur som är berättigade till transportbidrag och du måste ha en godkännande från genbanksansvarig för att du ska kunna få ut transportbidrag. Utan godkännande är det alltså inte lönt att ansöka om bidrag.

Det är viktig att du kommer in med din ansökan så tidigt som möjligt så transportansvarig kan försöka att samordna transporter så att så många djur som möjligt kan flyttas.

 

För att få ersättning för transporter ska följande punkter vara uppfyllda:

1. Genbanksansvarig avgör om djuren är berättigade till transportbidrag.

2. Ansökan via formulär på hemsidan skickas in innan transporten genomförs.

3. Transportansvarig, Peter Larsson, beviljar ansökan.

4. Ersättning betalas ut i efterhand då kopia på genbanksintyg och transportdokument/förflyttningsrapport skickas in till föreningens transportansvarig.

5. Ersättningen betalas ut endast för transport av genbanksdjur.

6. Milersättning utgår med 18,50 SEK/mil.

7. Minsta milsträcka för ersättning är 40 mil t.o.r. (undantag kan göras för de raser som är få till antal).

 

Om inkomna bidrag överstiger tillgängliga medel kommer genbanksansvariga och styrelsen att prioritera stöd till de viktigaste transporterna.

 

Ansökningsperioden är 1:a juli t o m 15:e november 2020. Transporten ska vara genomförd senast 1:e december 2020 och dokumentation (se punkt 4) skall vara inskickat senast 5:e december 2020.

 

Antal inkomna ansökningar påverkar FSAs förutsättningar för att betala ut bidrag.
FSA kan med andra ord inte garantera att alla sökande får bidrag. 

FSA kommer att prioritera de transporter som på bästa sätt gynnar vårt bevarande arbete.

Tänk på karentän när ni ta in nya djur till ert besättning.

 

  

Fyll i och skicka in ansökan om transportbidrag 2020. 

Alla fält måste fyllas i.
Namn på ansökande:*
Adress:*
Din E-post adress:*
Vilken ras:*
Antal Tackor:*
Antal Baggar:*
MV status:*
Från Genbank: (ange genbanks numret)*
Från Ort:*
Till Genbank: (ange genbanks numret)*
Till Ort:*
Antal mil ansökan gäller:*

Ange konto för insättning av pengarna om bidraget beviljas.
Det går bra med Bank konto, BankGiro eller PlusGiro.
Vid Bank konto uppges Clearingnummer annars Bg / Pg

Clearing nummer / Bg / Pg:*
Konto nummer:*
Övriga upplysningar:
Jag accepterar reglerna för transport bidrag och är medveten om att jag kanske inte bli beviljad transportmedel.*

 

Tack för att du fyllt i information om de filer/foto du kommer att ladda upp. 

Du får strax ett e-post meddelande med de uppgifter du fyllt i, en länk för uppladdning

och kort instruktion om hur du gör, men det är ganska enkelt.

 

Kolla så uppgifterna är rätt, om något ska korrigeras så ladda upp dina filer och 

mejla sedan korrigeringarna till <Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tack och lycka till med uppladdningen.

++
mvh Bo Runnberg.
e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlemsansvarig och teknisk administratör av www.allmogefar.se
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Underkategorier