Intygande av 2020 årsrapports riktighet

Varje år senast 31 januari ska du som har en genbanksbesättning lämna in en årsrapport där årets händelser i besättningen dokumenteras. De uppgifter som du matat in i Elitlamm finns registrerade där, men du måste kontrollera och intyga att allt blivit rätt.
Du ska också komplettera med ytterligare information som genbanksansvarig behöver och som du gör här nedan på hemsidan. Dessa uppgifter är viktiga för att genbanksansvarig ska få en korrekt uppfattning av din genbanksbesättning samt av rasens utveckling under året som helhet.

 

Innan du fyller i intygandet och uppgifterna nedan:
Logga in på Elitlamm/ Genbank / Årsrapport. Ladda ned/skriv ut pdf-filen ”Årsrapport 2020”.

 

Kontrollera:

 1. Kontrollera att ditt SE-nummer, namn, adress och telefonnummer är korrekta.
  - Om SE-nummer är felaktigt, kontakta Elitlamm.
  - Om kontaktuppgifter är fel, ändra själv i Elitlamm. 

 2. Kontrollera att alla årets lamm finns korrekt registrerade.
  - Om inte, korrigera i Elitlamm eller kontakta Elitlamm-support för hjälp. 

 3. Kontrollera att alla dina vuxna djur finns korrekt registrerade.
  - Om inte, korrigera i Elitlamm eller kontakta Elitlamm-support för hjälp. 

 4. Kontrollera att inköpta djur finns korrekt registrerade.
  - Om inte, korrigera i Elitlamm eller kontakta Elitlamm-support för hjälp. 

 5. Kontrollera att sålda/slaktade finns korrekt registrerade.
  - Om inte, korrigera i Elitlamm eller kontakta Elitlamm-support för hjälp. 

 6. Kontrollera att färg och hornanlag för årets lamm finns korrekt registrerade.
  - Om inte, korrigera/komplettera i Elitlamm (under Genbank/ Färg och Horn/ Lamm) eller kontakta Elitlamm-support för hjälp. Uppgifterna ska stå under ”Kännetecken” i årsrapporten. 

 7. Kontrollera att färg och hornanlag för vuxna och inköpta djur finns korrekt registrerade.
  - Om inte, korrigera/komplettera i Elitlamm (under Genbank/ Färg och Horn/Vuxna). 
  Observera att du inte själv kan ändra uppgifter för djur över 3 år och inköpta lamm. Det måste korrigeras av Genbanksansvarig. Då fyller du i nödvändiga korrigeringar i textfältet längre ner i formuläret. 

När du kontrollerat allt enligt ovan och gjort eventuelle korrigeringar i Elitlamm,
fyll du i och skickar in formuläret under ”Årsrapportering 2020” nedan.

 

Om något är oklart eller du har frågor kan du kontakta mig:

E-post: medlem@allmogefar.se

Mobil: 072-449 02 66 /Bo Runnberg


Årsrapportering 2020

 Jag intygar att:

- SE-nummer och kontaktuppgifter är korrekta i Elitlamm

- uppgifterna om alla årets lamm är korrekta i årsrapporten

- uppgifterna om alla mina vuxna djur är korrekta i årsrapporten

- uppgifterna om inköpta djur är korrekta i årsrapporten

- uppgifterna om sålda/slaktade djur är korrekta i årsrapporten

- uppgifterna om färg och hornanlag för årets lamm, födda i min besättning, är korrekta i årsrapporten

- uppgifterna om färg och hornanlag för alla vuxna djur, mellan 1 - 3 år, är korrekta i årsrapporten

 

Invalid Input

 Om du inte kunde svara Ja på ovanstående fråga!

Invalid Input

Om du har djur över 3 år eller inköpta lamm med felaktig registrering av färg eller hornanlag, fyll i korrigeringen som genbanksansvarig behöver göra i fältet nedan.

Ange individens "FSA Reg. Nr:" (se. årsraporten) och beskriv sedan korrigeringen som ska göras:

Invalid Input

 


MV-status

Om din MV-status inte stämmer, skicka kopia/bild på ditt MV-intyg till genbanksansvarig för uppdatering. Om Giltig till-datum utgått kommer din status ändras till okänd i Elitlamm.

Invalid Input

 


Kompleterande uppgifter

När du beskriver t.ex. sjukdoms problem.

Ange individens "FSA Reg. Nr:" (se. årsrapporten) och beskriv sedan problemet.

 

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


 Intyga

Genom att fylla i mitt genbanksnummer och skicka in formuläret intygar jag:
- att jag registrerat allt som ska registreras i Elitlamm
- att lämnade uppgifter är korrekta
- att jag fyllt i kompletterande information

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Om du har mer än en ras ska du fylla i formuläret en gång för varje ras.

 

OBS!
Tänk på att, om ni inte fyllt i uppgifterna korrekt
riskerar ni att bli avstängd som genbank.

 

Invalid Input

 

När du skickar in formuläret kommer du till en ny sida med en kort tack text.

Om du är kvar på denna sidan när du klickat på knappen "Skicka in formuläret" har du nog missat något. Kolla om det står "Invalid Input" någonstans, rätta och försök igen.

 

Har det strullat till sig och vill börja om i ett tomt formulär klicka på, Börja om >>>